< til startsida .grumant.org

middelalderen

1900-tallet

2000-tallet

    utnyttelse

lenker

GRUMANT

    ГРУМАНТ

utnyttelse

 

Russland og Norge står i særstilling mht defacto utnyttelse av Nordishavet og polare strøk på denne sida av jordkloden. Dette omfatter historisk også det som på norsk betegnes Svalbard, dvs områdene rundt øygruppa Spitsbergen. Systematisk samhandling og felles utnyttelse av området har imidlertid i liten grad skjedd.

 

MARS 2012:

Norsk filial av "Grumant" .grumant.no melder under "utnyttelse" at også norske sentralmyndigheter har tatt konsekvensen av at Svalbard ikke kan inkluderes som norsk territorium i f.eks grenseregionalt samarbeid som Kolarctic. En uavklart status på territoriet hemmer utviklinga av området, uavhengig av hvilken stat man måtte regne har eiendomsretten. De nordlige pomor-interessene til området kan ivaretaes uten å reforhandle Svalbard-traktaten mellom stater. Må den reforhandles bør denne gang "historisk eier" Russland delta i forhandlingene.

использование

 

На Шпицбергене появится рыбопереработка

Etablering av fiskeindustri på Spitsbergen

Kilde: www.b-port.com i Murmansk 05.04.12

Regjerigskommisjonen for den russlandske tilstedeværelsen på Spitsbergen har tildelt tomt for fiskeforedling i Barentsburg. Visestatsminister Zubkov melder at Regjeringa 20 mars godkjente Strategi for perioden til 2020 for den russlandske tilstedeværelsen på øygruppa.

Правительственная комиссия по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген приняла решение о выделении земельного участка для строительства рыбоперерабатывающего предприятия в поселке Баренцбург. Очередное заседание комиссии провёл первый заместитель председателя Правительства РФ Виктор Зубков. Он отметил, что 20 марта текущего года правительство утвердило Стратегию российского присутствия на архипелаге Шпицберген до 2020 года.

Mer... Подробнее (russisk)

Bilde: Barentsburg, mars 2005, ifbm samtaler mellom Kolarctic-sekretariatet og konsulаtet