NORDNORGЕ

СЕВЕРНАЯ НОРВЕГИЯ

СЕВЕР

 

HISTORIE

KULTUR

 

BILDER

AKTUELT

LENKER

 

 

< til startsida

 

 

 

 

 

 

 

Nordområdene

Historie

 

Nordnorge har siden middelalderen vært regnet som en del av norsk territorium, noe som ble bekreftet etter at landet ble erklært sjølstendig i 1905 (jf nasjonaldagen 7 juni).

 

Landsdelen har generelt vært styrt av embetsmenn fra Sørnorge med lojalitet til sentralmakta. Seinere har også betrodde lokale representanter fått oppgaver for statens interesser i landsdelen.

История

 

 

 

мурман

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

независимая от центральных властей служба для определению северонорвежских стратегических интересов