NORDNORGЕ

СЕВЕРНАЯ НОРВЕГИЯ

СЕВЕР

 

HISTORIE

KULTUR

 

BILDER

AKTUELT

LENKER

 

< til startsida

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordområdene

Hva  "Nordnorge" er for?

 

"Nordnorge-gruppa" virker for tilgjengelig-gjøring av grunnlag for nordnorske suksesskriterier, uten åpen utfordring overfor stedlige myndigheter eller øvrighet, og uten å representere noen motvekt mot disse, eller de rådende begrensninger og føringer, verken av formell eller normativ art ellers.

 

ЗА развитие северонорвежской экономики, инфраструктуры, демократии, через знание о развитии этого в качестве:

 

1 самоуправления, собственных северонорвежских интересов

 

2 открытия границы с соседней Россией; коммуникации, обмен информации, и развитие стратегического партнерства

 

 

 

 

1: Den viktigste forutsetninga er råderett over ressurser og adgangen til å utnytte disse til fordel for eget folk.

ЗА ЧТО  "СЕВЕРНАЯ НОРВЕГИЯ"?

 

For utvikling av nordnorsk økonomi, infrastruktur og demokrati, gjennom kjennskap til utvikling av dette gjennom:

 

1 sjølstyre og egendefinerte interesser

 

2 åpnere kommunikasjoner og informasjon med nabolandet Russland, primært gjennom strategiske partnerskap og allianser.

 

Felles for disse to hovedstrategiene er altså kunnskapsutvikling uten aksjonspreg i form av frigjørings-bevegelse eller opposisjonell organisering. "Nordnorge-gruppa" virker da heller ikke normativt i retning eksempelvis opphevelse av sensuren eller provoserende demokratiske reformer.

 

 

 

 

 

2: Ei ekstern forutsetning er gode og avklarte forhold til nabolandet og stormakta Russland, ikke minst utfra egne utviklingsinteresser.

 

 

 

мурман

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utallige strategier, redskaper og midler hører inn under dette, hvorav de fleste har ulik oppslutning avhengig av interessegruppe-tilhørighet.

Litt mer..

Noen strategier og flere redskaper og midler hører inn under dette, og alle har ulik oppslutning avhengig av interessegruppe-tilhørighet.

Litt mer..

 

независимая от центральных властей служба для определению северонорвежских стратегических интересов

nordnorge1.origo.no