Nytt år og europeiske kalendere               

NORDNORGЕ

СЕВЕРНАЯ НОРВЕГИЯ

СЕВЕР

Ifølge den Julianske kalender etter Julius Cæsar skulle det vært Julaften i disse dager, som betyr 6 januar etter vår nye kalender. Den Julianske kalenderen ble altså i den katolske kirka avløst av den Gregorianske i 1582, som Danmark/Norge fikk i 1700. Tilogmed det ortodokse Russland fikk den 118 år seinere, i samme slengen som man der ble påført andre ideer og personell som "Lenin" fra vesten. Hva det påførte russerne i menneskeliv og utvikling tør frie mennesker bare å ane konturene av, utfra 75 år intens historieforfalskning.

I nabolandet der kirka da ble brutalt skilt fra staten ble rett nok Jula beholdt etter den Julianske kalenderen, som altså betyr 6 januar etter den nye Gregorianske. Derfor "russejula" som vi gamle husker at våre besteforeldre fra pomortida kalte datoen da man kasta ut juletreet straks på vår side av kulturgrensa. For å rydde bildet gjaldt det da både før og etter 1918, at "russejula" er 6 januar i "vår" kalender. Det er nok litt drøyt å kalle det den "egentlige" Julaften nu over 3 århundrer etter innføringa av den gregorianske kalenderen, men det er verd å huske sammenhengen.

 

Vår felles kalender i nord viser nu altså allerede det 2014de år etter Kristi fødsel. Den 13de januar tilsvarer det ifølge den gamle julianske kalenderen, altså ikke lenge til. Det virker likevel som det fortsatt er forskjellige kalendere" på de to sidene av grensa ifølge våre ikke-statsklarerte observatører. Her skal ikke ramses opp noen av de mange artighetene som vi med privilegert tilgang til førstehands info fra begge sider har observert i året som gikk. Det er likevel som å leve i to ulike verdener når en og samme hendelse fremstilles omtrent med motsatt fortegn. Dette gjelder også referater fra offisielle møter på statsrådsnivå.

Om dette er materiale til minst en artikkel. Sånn dannes også såkalte "stereotypier" om hverandre. Her er et forbedringspotensial, diplomatisk sagt.

 

HISTORIE

KULTUR

 

BILDER

AKTUELT

LENKER

 

 

 

< til startsida

 

 

 

 

 

 

Nordområdene

Aktuelt        Что произходит?

AKTUELT-ARKIV    АРХИВ

 

(forts.)

Ifølge et tidligere års oppsummering kan det kanskje forklares med "Europas siste sovjetstat", eller annet som viser til at det er "tanken bak som teller". Altså ikke realia, som resultat, faktiske data og utviklingstrekk, f.eks nivå i skole og helse, eller hygieniske standarder. Til kritikk kommer motspørsmålet "hvem sier det?", og ikke 'hva sies'. Hva som for øvrig gjenstår av denne "Grunnloven" fra 1814, som Nordnorge ikke deltok i, er ikke så mye mer enn noen av idealene fra den europeiske opplysningstida om rettsstat, avskaffelse av adelen, men for øvrig mest plass viet det å unngå folkevalgt statsledelse, og så det danske sproget da. Denne 'antidemokratiske' Grunnloven skal Norge markere 17de mai 2014.

 

Objektive nordnorske interesser er da å ikke bli antatt som del av et krigsmaskineri på fremmed jord. Også før har statssjefen rett nok sendt sine soldater til fremmed jord, sjøl om det fra 1941 til Østfronten var mer frivillig. Videre er å sikre gjensidig forståelse mellom vårt ytterpunkt i den anglo-saxiske interesse-sfære i Europa og den russiske, bidra til å nedbygge sensur og overvåkning fra så vel "allierte" på andre sida av jorda, som naboer. Vi bør bevare den nordnorske nyfikenheta overfor naboen, men samtidig ta til oss den finske rasjonaliteten mer enn den norske prosess-fokuserte prinsipialiteten. Den kan herved bekreftes å være lite produktiv og fremtidsretta. Militære termer som "nordområdepolitikk" og "brohode mot Nordvest-Russland" bør erstattes av fredelig sameksistens og oppbygging av eget sivilt samfunn, mer i fredelig pomor- enn aggressiv viking-ånd.

Mer interne prioriteringer er mer ømtålige emner, som de økte forskjellene som observeres her i landet det siste tiåret, og som gjelder over et bredt spekter, nesten bare unntatt meningsspekteret. Moderne fremmedgjøring er kanskje noe som hører til moderniseringa, og likhet og trygghet til fortida. Når statskanaler erstatter nyheter med spill og sport, og engelsk språk og latter er alt som høres i filmer, kan det sammenlignes med kremlologien sine gamle teser, at når Moskva sendte klassisk musikk, var det noe som egentlig skjedde som var for viktig for folket. “Opium for folket” er et eldre tysk begrep. Nordnorge-gruppa blander seg ikke i økonomiske og andre interne verdi-prioriteringer. Og skulle den det, ville kanskje ikke resultatet blitt bedre enn "politikerprat" som der det gir illusjon om at bare ved å bytte ut navn på ledelses-klikk, så blir det forandring. "Makt korrumperer", og mange tør være kjent med begrepet politisk og nepoti-korrupsjon i Vest-Skandinavisk kultur, utover det som kommer frem i offisielle tabeller. Her er ikke observert kulturforskjell mellom sør og nord i Norge.

 

En norsk verdensmester i sjakk bør iallfall være et dytt på veien til større rasjonalitet, i kulturen, som i forholdet til nabomarkeder, herunder innse hva turister etterspør, samt langsiktig samfunnsutvikling.

-For å trekke det litt vel langt og naivt, men med tiltru til at de nordinger som trenger det ser det meste av budskapet. -Og samtidig Gledelig Gammel Jul til oss som akkurat har slutta med lua i handa overfor utplassert Øvrighet her i provinsen !

 

 

 

мурман

 

 

 

 

 

 

Dette året feirer den unge nasjonalstaten "Norge" at landet har hatt egen "Grunnlov" i 200 år, 17de mai. Det var altså 91 år før Norge ble egen stat. Forstå det den som kan, at 7de juni (uavhengighets-dagen 1905) ikke er den største nasjonaldagen, etter mønster av andre land som er blitt sjølstendige.

 (forts. t.h)

 

ЗА ЧТО "СЕВЕРНАЯ НОРВЕГИЯ"? Hva "Nordnorge" er for?

nordnorge1.origo.no

 

независимая от центральных властей служба для определению северонорвежских стратегических интересов