< til startsida .grumant.org

middelalderen

1900-tallet

    2000-tallet

utnyttelse

lenker

GRUMANT    ГРУМАНТ

2000-tallet

...Russland kunne i flere år etter unionsoppløsninga 25.12.1991 ikke sikre sine tradisjonelle fiskeriinteresser i området mot det som dels hevdes er moderne piratvirksomhet fra vikingenes etterkommere. Ved valget av ny statssjef i 2008 ble det lovt tydeligere russlandsk nordområdepolitikk for å sikre fiskeri- og kommende oljeinteresser, men foreløpig uten merkbar økt tilstedeværelse av Forsvaret for å trygge havinteressene for pomorene sine etterkommere.

 

...Россия несколько лет после распада союза, 25 декабря 1991 г, не была в состоянии обеспечить традиционные рыболовецкие интересы, и защитить себя от так называемой современной пиратской деятельности со стороны потомков викингов. В связи с выбором нового главы государства в 2008 г пообещали более четкую политику в отношении северных регионов, чтобы защитить рыбные и будущие нефтяные интересы, но пока не наблюдается заметного укрепления присутствия вооруженных сил для защиты морских интересов потомков поморов.

Det observeres større oppmerksomhet rettet mot arktiske strøk, da flere stater påberober seg større suverenitet, og utøvelse av denne, også i vår del av verden, gjennom respektive "nordområdepolitikker" o.l. Gjennom erkjennelse av at den "kalde krigen" var slutt ved oppløsninga av Unionen av Sosialistiske Rådsrepublikker 25.12.91 avsto Russland fra videreføring av den sosialistiske unionen sin supermaktstatus, og rustet ensidig ned på 1990-tallet. Etter den nye verdensorden gjennom implementeringa av "Clinton-doktrina" ved USA-angrepet på en europeisk stat 24.03.99 ble trusselsituasjonen og ulikevekt også i nordområdene etterhvert erkjent. At suverenitet over denne strategisk viktige øygruppa tilhører en oljestat under USA-kontroll, og med nedadgående kurve for såvel oljeproduksjon som prognostisert øvrige indikatorer på velfungerende stat, har ført til større russlandsk behov for å bidra til å hindre uforutsigbar aggresjonsutvikling i sine grense- og interesseområder i nord.